Home – BU101018

Uw specialist in klimaat en energie advies

Klimaattechniek Binnenmilieu Ontwerp

Ontwerp en advies

Installatietechniek in de gebouw- gebonden omgeving. Wat verstaan wij daaronder? Elk gebouw kan niet zonder installaties. De vele soorten gebouwgebonden of….

Bodemenergie-Ontwerp,-Realisatie-en-Beheer

Bodemenergie ontwerp en beheer

Het ontwerpen, realiseren en het beheer en onderhoud is een gecertificeerde dienst. Het ‘Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen’ is van toepassing op bedrijven die….

EPA-U Energielabel A Utiliteit

Energiebesparing

VvE’s, organisaties en bedrijven die slimme maatregelen treffen om energie te besparen, verdienen die investering altijd terug…..

Haalbaarheidsstudies

Haalbaarheid studies

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe technieken op de markt gekomen zoals LED-verlichting, warmtepompen en bodemopslagsystemen. Wat zijn de energiebesparingen in uw gebouw?….

Klimaattechniek-en-Binnenmilieu

Binnenklimaat

Het binnenklimaat in gebouwen is het beste te beschrijven als het comfort dat wij wensen voor het verblijf in een ruimte of dat benodigd is voor een productieproces….

inspecties inspectie

Beheer en inspecties

KEI Advies bv voert inspecties uit voor een goed beheer, onderhoud en energiezuinigheid van de installaties of het welbehagen van de mensen in de….

Opdrachtgevers aan het woord

“Technische kennis gepaard met een hoge mate van flexibiliteit heeft geleid tot een perfecte samenwerking om te komen tot een goede inrichting en beheersing van technische installaties die in een gebouw van 22.000 m2 bvo aanwezig zijn. Denk aan E&W, beveiliging, sprinkler, blusgas etc. Deze goede samenwerking en het vertrouwen dat daaruit is ontstaan, heeft vanuit het project “oplevering stadhuis” geleid tot structurele samenwerking voor advisering en ondersteuning van de facilitaire dienst.”

Gemeente Zaanstad

logo-politie

“KEI-adviseurs is een prima partner gebleken om mee samen te werken, zowel bij renovatie als nieuwbouw. Zij hebben bewezen alle vakmanschap en kennis in huis te hebben om goede ontwerpen voor de technische installaties te maken, die voldoen aan de geldende voorschriften en regelgeving. Wij zijn altijd erg tevreden over de kwaliteit en functionaliteit van de ontwerpen en kijken terug op een prima samenwerking met de KEI-adviseur.”

de heer R.D. Eilbracht

“Avans+ biedt praktijkgericht onderwijs aan; Mark Bakker heeft niet alleen inhoudelijk technische kennis maar daarnaast heel veel praktijkervaring. Mark is dus in staat de lesstof op een interessante en praktijkgerichte wijze aan te bieden. Dit wordt door onze klanten goed gewaardeerd. Daarnaast komt hij zijn afspraken na en hij heeft een flexibele instelling. Dat waarderen wij erg en achten dat ook noodzakelijk. Mark denkt constructief mee over de optimalisering van ons lesprogramma. De samenwerking met hem ervaar ik dus als bijzonder plezierig.”

Marianne van Meel

Geleverd bestek Zwembad Zaangolf:
“Het project starten wij met het toetsen van de ontvangen documenten; wij kijken naar de bouwtechniek, constructie en installatietechniek alsmede naar brandveiligheid en bouwfysica.
Wij zien in dat de opdrachtgever met zijn adviseurs immers heel bewust bepaalde ontwerpkeuzes heeft gemaakt. Met u als opdrachtgever zijn opmerkingen kansen en risico’s al zo veel mogelijk besproken. Onze conclusie is dat er op dit moment een mooi, maakbaar en weloverwogen ontwerp op tafel ligt.

Herman Kolkman

Mark is a fine teacher who is eager to perform in the best way possible for the participants to the training.

Els van Driel

logo-lg

“.. bij DUWO was men wel zonder meerovertuigd dat een by-pass gedeeltelijk verlichting in de hoge zomertemperaturen zou brengen. Dit gaan ze ook kosteloos realiseren voor de zomer volgend jaar… Hoe dan ook, het rapport heeft ons zeker geholpen om DUWO tot actie aan te zetten en de bewonerscommissie “Krelis” serieus te nemen.”

Jeroen Creuwels Duwoners

Laatste nieuwtjes