Klimaatonderzoek Studio Piet Boon – Oostzaan

Ten behoeve van een beoordeling naar de werking van het klimaatsysteem hebben wij dataloggers bij Studio Piet Boon te Oostzaan geplaatst. Deze dataloggers hebben gedurende twee weken de ruimtecondities gemeten waarmee een beeld is gevormd van de werking van ventilatiesystemen, verwarmingssystemen en de invloeden van de buitencondities van desbetreffende ruimte. De uitkomsten van de metingen zijn in een rapportage verwerkt.

Daarnaast zijn op diverse plaatsen controlemetingen verricht met een balometer naar de ventilatiekwaliteit.

Doordat het gebouw qua bezetting is veranderd is de verwarmings-, en koelbehoefte opnieuw berekend en is met gebouwsimulatie bepaald wat de binnentemperaturen worden bij deze nieuwe bezetting.

Interesse naar de conditie van úw binnenklimaat? Neem telefonisch contact op met een van onze adviseurs of via het contactformulier van KEI-advies BV.

Bron foto: Studio Piet Boon