De Volleyhal (De Nieuwe Vaart) – Zaandam

Uit een brononderzoek met een adviesrapportage is gebleken dat de volledige drinkwaterinstallatie met alle douches inclusief drinkwateraansluiting vervangen dienden te worden. In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft KEI Advies bv een boilerbehoefte-berekening gemaakt voor de vervanging van de douches en drinkwaterinstallaties die niet meer voldeden aan de huidige regelgeving met betrekking tot legionellapreventie.

Aansluitend hebben wij projectmanagement, toezicht en directievoering verzorgd voor de gemeente Zaanstad.