Energielabel EP-U/D Bedrijven Nieuwbouw

Elk nieuw opgeleverd gebouw moet zijn voorzien van een energielabel. Dit label geeft informatie over energiezuinigheid van het gebouw verbruikt voor verwarming, warmwater, verlichting, ventilatie, bevochtiging en koeling. Hoe groener het label, hoe energiezuiniger en dus aantrekkelijker het gebouw.

KEI-Advies bv helpt u met het opstellen van dit energielabel ook wel BENG berekening genoemd voor een bouwvergunningsaanvraag. Met een BENG- (EPC) berekening wordt de energieprestatie van een woning of een utiliteitsgebouw bepaald volgens de NTA8800 die thans van kracht is voor BENG-berekeningen en energielabels EP-U/D en EP-W/D. Wij kijken verder dan het label. Een verantwoord energiegebruik is in meerdere opzichten goed voor ons allemaal. KEI-Advies bv is uw adviseur inzake uw energieverbruik. Wij zijn EPA gecertificeerd. Op grond van onze expertise bieden wij meer dan alleen het opstellen van het wettelijk verplichte energieprestatiecertificaat.

Wij doen dit door het opstellen van het gebouw in Vabi Elements waarmee wij tevens koellastberekeningen en transmissieberekeningen opstellen. Vanuit deze gegevens verwerken wij de uitkomsten weer in gebouwsimulaties voor het bepalen van het energieverbruik van het gebouw.

Meer weten hoe wij dat doen? U kunt ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV.

KEI-Advies BV uw specialisten voor een gasloze installatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)energiebesparingen en verduurzaming. 

Uitgangspunten: De tekeningen (plattegronden, gevels en daken) worden in AutoCAD formaat (*.dwg) of PDF op schaal aangeleverd. Complexe constructies bijv. met veel dakkappellen leiden tot een complexiteitstoeslag. Berekeningen worden éénmalig ingevoerd in onze geometrie software. Werkzaamheden worden afgesloten met een uitdraai van de berekeningen en in PDF verstuurd naar de klant. Berekeningen zijn inclusief afmeldkosten t.b.v. vergunningaanvraag EP-U/D, koudebrugberekeningen forfaitair en 5 stuks detailberekeningen Rc-waarde. Opname ter plaatse en toelichting van de berekeningen door onze adviseur wordt tegen uurtarief verrekend. Alle werkzaamheden conform DNR2011 en tarieven zijn altijd exclusief BTW, reis- en afdrukkosten.