EP-U/D Energielabel Bedrijven Nieuwbouw

Elk nieuw opgeleverd gebouw moet zijn voorzien van een energielabel. Dit label geeft informatie over energiezuinigheid van het gebouw verbruikt voor verwarming, warmwater, verlichting, ventilatie, bevochtiging en koeling. Hoe groener het label, hoe energiezuiniger en dus aantrekkelijker het gebouw.

KEI-Advies bv helpt u met het opstellen van dit energielabel. Wij kijken verder dan het energielabel volgens NTA8800 en ISSO 75.1. Een verantwoord energiegebruik is in meerdere opzichten goed voor ons allemaal. KEI-Advies bv is uw adviseur inzake uw energieverbruik. Wij zijn licentiehouder voor het afgeven van energielabels. Op grond van onze expertise bieden wij meer dan alleen het opstellen van het wettelijk verplichte energieprestatiecertificaat.

Wij doen dit door het opstellen van het gebouw in grafische software waarmee wij tevens koellastberekeningen en transmissieberekeningen opstellen. Vanuit deze gegevens verwerken wij de uitkomsten weer in gebouwsimulaties voor het bepalen van het energieverbruik van het gebouw.

Alle nieuwe eenrgieprestatieberekeningen dienen volgens een nieuwbouwenergielabel opgesteld te worden. Dit start met een BENG-berekening met energieprestatie indicatoren EP1, EP2 en EP3. De gevolgen voor het ontwerpen van woningen en appartementen zijn groot. Met de komst van de NTA8800 is door de lagere Primaire Energie Factor van 1,45 de installatie met warmtepompen beter gewaardeerd in de BENG-berekening. Dit is ook goed voor de EP2 eis. Veelal heeft u ook een koellastberekeningen en transmissieberekeningen nodig en wilt u met warmtepompen een lage EP2 eis behalen. Wij adviseren dan onze routekaart te volgen in de meest kostenefficiënte adviesroute.

Meer weten hoe wij dat doen? U kunt ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV.

KEI-Advies BV uw specialisten voor een gasloze installatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG), energiebesparingen en verduurzaming.