Legionellapreventie en risico inventarisatie

Legionellapreventie

Er is zeer strenge regelgeving van toepassing om een legionella-uitbraak te voorkomen. Dat is onder meer gelegen in de wijze waarop de besmetting plaatsvindt – via het inademen van besmette waternevel. Het bereik is dus enorm groot, er komen in de regel vele mensen met de bacterie in aanraking en van die velen zullen er ook altijd een aantal mensen ziek worden en wellicht overlijden.

Legionella is een bacterie die een ernstige longontsteking kan veroorzaken, ook wel de ‘veteranenziekte’ genoemd. Sommige mensen krijgen in geval van besmetting slechts te maken met de legionellagriep, een lichtere vorm van de infectie. De ziekte wordt behandeld met antibiotica.

Alleen in ernstige gevallen en zonder de juiste behandeling of bij mensen met sterk verminderde weerstand, kan de ziekte dodelijk zijn. Wanneer mensen besmet zijn geraakt, kan het 2 tot 19 dagen duren voor de ziekte zich openbaart – als mensen ziek worden. Want de meeste mensen worden in de regel niet ziek na besmetting.

Legionellabacteriën zijn gevaarlijk na vermenigvuldiging. Stilstaand water met een temperatuur tussen 25 en 50°C is daarvoor de ideale omgeving zich te vermenigvuldigen. Het gevaar ligt dus op de loer in ‘dode’ hoeken waar water langdurig blijft stilstaan of kalk ontstaat. Een sterke doorstroming van het water belemmert dus het vermenigvuldigen van de legionellabacterie. Boven de 60°C gaat de bacterie in ieder geval dood.

In het Drinkwaterbesluit staat een overzicht van prioritaire instellingen. Dit zijn instellingen waar mensen een groot risico lopen om besmet te raken met Legionellose (veteranenziekte). Bijvoorbeeld ziekenhuizen, sauna’s en zwembaden.

Een risicoanalyse moet u laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. KEI-Advies BV heeft zijn kwaliteitssysteem BRL6010 volgens ISO9001 opgezet, heeft legionellaspecialisten in dienst en werkt samen met diverse erkende bedrijven voor het opstellen van een legionella beheersplan. Deze analyse laat zien waar legionellabacteriën kunnen groeien in uw waterleiding.

Bent u eigenaar van een instelling waar mensen groot risico lopen op legionella? Dan moet u de volgende maatregelen nemen:

  • Op basis van de risicoanalyse moet u een beheersplan laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan.
  • U heeft de verplichting maatregelen te nemen om de groei van legionellabacteriën te verminderen. Bijvoorbeeld regelmatig de leidingen doorspoelen.
  • In een logboek moet u bijhouden welke maatregelen u heeft genomen.
  • Minimaal 2 keer per jaar moet u het water controleren op de aanwezigheid van legionella. U moet de meting laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf.
  • U bent verplicht maatregelen te nemen om het aantal legionellabacteriën terug te dringen als er 100 kolonievormende eenheden per liter (kve/l) of meer worden gemeten.
  • Blijkt uit de meting dat er 1.000 kve/l of meer legionellabacteriën in het water zitten? Dan moet u dit melden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Door uw leidingwaterinstallatie goed aan te leggen, te onderhouden en te beheren, kunt u veel legionellarisico’s voorkomen. Voor een offerte voor een legionellabeheersplan en/of een risico-analyse kunt u contact opnemen met KEI-Advies BV voor een offerte op maat.

KEI-Advies BV uw installatiespecialisten voor veilige drinkwaterinstallatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG), energiebesparingen en verduurzaming.