Keerklepcontrole in drinkwaterinstallaties

Wij hebben alle technische hulpmiddelen om de controles efficiënt uit te voeren. Per keerklep wordt de meest geschikte beproevingsmethode bepaald. Van deze uitgevoerde controle ontvangt u een testrapport, waarmee u kunt aantonen dat de werking van de terugstroombeveiliging is getest en bent u zeker van een goede invulling van het beheer en onderhoud aan uw installatie.

Onderstaand de werkzaamheden die wij voor u verrichten:

  • Identificeren van de keerklep;
  • Beoordelen of het juiste type keerklep is toegepast;
  • Controleren of de keerklep op de juiste plaats gemonteerd is;
  • Controleren of de keerklep goed werkt en water niet terug kan stromen in het leidingnet;
  • Indien nodig aanbrengen van eenmalige voorzieningen ten behoeve van de controle;
  • Opstellen van een rapportage;
  • Opstellen van een installatie advies voor legionella preventie.

Voor een keerklepcontrole of meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs of via het contactformulier .

KEI-Advies BV uw installatiespecialisten voor veilige drinkwaterinstallatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG), energiebesparingen en verduurzaming.