EPC berekening

EPC berekening voor energie neutrale gebouwen

Bijna Energie Neutraal Gebouw

De Rijksoverheid stuurt actief aan op reductie van het primair energieverbruik. Gas is primaire energie en een warmtepomp kan gebruik maken van hernieuwbare energie zoals zonnepanelen. Vanaf 1 januari 2019 dienen alle nieuwe overheidsgebouwen of nieuwe gebouwen waar de overheid intrekt een Bijna Energie Neutraal Gebouw te zijn. Op 31 december 2020 gaat dit voor overige nieuwe gebouwen gelden.

In 2020 dienen alle nieuwbouwwoningen gasloos te zijn.  Dit betekent dat woningen een EPC van 0,0 moeten hebben. De gevolgen die dit met zich meebrengt voor het ontwerpen van woningen en appartementen zijn groot.

Niet alleen zal er onderzoek gedaan moeten worden naar de installatietechnische voorzieningen, ook de maatregelen voor de bouwkundige schil verdienen aandacht. Hierdoor is een integrale benadering van gebouwontwerpen noodzakelijk. Het begint bij een EPC berekening die ook voor een transmissieberekening en koellastberekening wordt gebruikt. Met onze bouwfysische – en installatiekennis zijn wij voorbereid op het ontwerpen naar energieneutraal ontwerpen met gebouwsimulaties.

Dat zijn nu de Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Hierin is nul op de meter het uitgangspunt.

Meer weten hoe wij een nul op de meter of BENG gebouw maken? U kunt ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV.

KEI-Advies BV uw specialisten voor een gasloze installatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG), energiebesparingen en verduurzaming.