Energie Audit (EED) via het kernteam

Bedrijven met meer dan 10 vestigingen aanmelden via het Kernteam

Energie Audit EED

Enkele gerealiseerde energie audits

Bedrijven met veel vestigingen krijgen van de lokale milieudienst de opdracht energiebesparingen in een auditrapportage door te rekenen. Deze bedrijven kunnen zich in het hele land bevinden waardoor de kosten voor alle gebouwen kunnen oplopen. Een Energie Audit (EED) voor bedrijven is meer dan alleen een lijst met verplichte maatregelen nalopen, de kosten van energiebesparingen berekenen en de terugverdientijd bepalen.

Bedrijven die slimme maatregelen treffen om energie te besparen, verdienen die investering altijd terug. Dan is het wel van belang om goed te weten voor welke gebouwen u deze audit moet uitvoeren. Wij  helpen u met het opstellen van een Plan van Aanpak. Samen met de landelijke Omgevingsdienst kunnen wij bepalen welke locaties aan een energiebesparingsonderzoek onderworpen dienen te worden.

Onze  adviseurs kijken niet alleen welke gebouwen gelijk van omvang zijn, maar ook een gelijke bedrijfsvoering heeft. Wij kijken daarbij heel praktisch naar wat kan en wat moet, en ook naar de financiële consequenties van die mogelijkheden.

Wij bespreken uw bedrijfsvoering met het kernteam waarna u kan worden vrijgesteld van het onderzoeken van alle locaties. Deze aanpak kan u veel geld besparen.

Bedrijven moeten energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder doorvoeren om te kunnen voldoen aan de energiebesparingsverplichting. De omgevingsdienst handhaaft deze wettelijke verplichting en ziet erop toe dat de Europese regels nageleefd worden.

Interesse in onze aanpak voor een energiebesparing, energiescan of (EED) van uw bedrijf? Vult u dan het contactformulier in.

KEI-Advies is een onafhankelijk adviesbureau. Wij helpen bedrijven om op basis van een duidelijke rekensom op een slimme manier effectieve milieuwinst te boeken.