Energie Besparing Advies Drukkerij Rob Stolk

Energie Besparing Advies Drukkerij Rob Stolk

In opdracht van Drukkerij Rob Stolk te Amsterdam heeft KEI-Advies BV een Energie Besparing Advies uitgevoerd aan haar kantoor en drukkerij aan de Mauritskade te Amsterdam. Zoals zo veel bedrijven is Drukkerij Rob Stolk actief bezig met energiebesparingen. De audit met activiteit drukkerij papier en karton is uitgevoerd in het kader van de Europese Energie Efficiency Directive (EED).

KEI-Advies BV heeft de audit uitgevoerd die voldoet aan de eisen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De energie-audit is goedgekeurd door het bevoegd gezag. Veel maatregelen heeft de drukkerij al genomen doch de verlichting is een specialiteit waarvoor KEI-Advies aanvullende adviezen heeft uitgebracht.

Voor een offerte voor uw energiebesparingsberekening kunt u contact opnemen met uw adviseur via het contactformulier van KEI-Advies bv.

Bron foto: KEI-Advies bv