• Markthallen2
 • Markthallen4
 • header 14
 • header 13
 • header 12
 • header 01
 • header 02
 • header 03
 • header 04
 • header 05
 • header 06
 • header 07
 • header 08
 • header 10
 • header 11
 • EPA-W De Markthal - Rotterdam

 • EPA-W De Markthal - Rotterdam

 • Klimaat Energie Installatie advies- en ingenieursbureau

 • Klimaat Energie Installatie advies- en ingenieursbureau

 • Klimaat Energie Installatie advies- en ingenieursbureau

 • Klimaat Energie Installatie advies- en ingenieursbureau

 • Bron: Architects Moederscheim Moonen

 • Klimaat Energie Installatie advies- en ingenieursbureau

 • Klimaat Energie Installatie advies- en ingenieursbureau

 • Klimaat Energie Installatie advies- en ingenieursbureau

 • Klimaat Energie Installatie advies- en ingenieursbureau

 • Bron: Architects Moederscheim Moonen

 • Klimaat Energie Installatie advies- en ingenieursbureau

 • Klimaat Energie Installatie advies- en ingenieursbureau

 • Klimaat Energie Installatie advies- en ingenieursbureau

 • Klimaat Energie Installatie advies- en ingenieursbureau

 • Klimaat Energie Installatie advies- en ingenieursbureau

 • Bron: Architects Moederscheim Moonen

ISO9001 gecertificeerd bureau

KEI-Advies bv is een ISO9001 en BRL6000-21 gecertificeerd en door Bodem+ erkend advies- en ingenieursbureau met veel expertise op het gebied van het ontwerpen, realiseren en beheren van gebouwgebonden installaties.

 

Dit zijn alle technische en procesinstallaties in de gebouwen.

 

Wij richten ons voornamelijk op de utiliteitsbouw. Wij werken regelmatig samen met adviseurs van erkende ingenieursbureaus, waardoor wij binnen een multidisciplinair team een totale ontwerpopdracht uitvoeren voor de opdrachtgever.

   

Een overzicht van onze diensten

Bodemenergie (Warmte Koude Opslag)

Het Besluit Bodemenergie ook wel AMvB Bodemenergie genoemd, is op 1 juli 2013 van kracht geworden. Dit betekent dat adviseurs, installateurs en onderhoudsfirma's gecertificeerd dienen te zijn voor het ontwerpen, realiseren en onderhouden van bodemenergie installaties (WKO).
KEI-Advies bv is lid van BodemenergieNL en verzorgd voor deze vereniging ook een deel van de bodemenergiecursussen. Daarnaast is het beheer van bodemenergiesystemen een zeer essentieel onderdeel in de goede werking van de klimaatinstallaties en de bronneninstallatie. De ondergrondse energieopslag dient in energiebalans en volumebalans te zijn. KEI-Advies bv heeft de instrumenten ontwikkeld om de bodembalans-energieberekeningen te kunnen maken.

Programma van Eisen PvE

Wij stellen een Programma van Eisen (PvE) op waarbij wordt ingegaan op energiezuinigheid, kwaliteit, comfort en luchtkwaliteit. Met de gebruiker worden de doelstellingen bepaald waar het gebouwen de installaties aan dienen te voldoen. Vanzelfsprekend zijn dat de wettelijke eisen maar wij houden ook rekening met de wensen en ideeën van de gebruiker.

Van ontwerp tot bestek

Naast het ontwerpen, berekenen, tekenen van elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- en transportinstallaties, adviseren wij in het begeleiden, beheren en onderhouden van installaties. Door samenwerking met derden kunnen wij werkzaamheden in een multidisciplinair team uitvoeren.

Het ontwerpen van de wensen van de klant dient samen met de architect, constructeur en bouwkostendeskundige tot een ontwerpplan te komen waarbij alle installaties naar een definitief ontwerp wordt getekend waarop een bouwvergunning kan worden aangevraagd. Na deze fase wordt het ontwerp in een bestek tot een contractdocument gevormd waarmee de installateurs door middel van een aanbesteding wordt gevraagd een offerte te maken.

Second opinion

Het komt regelmatig voor dat de gebruiker van een gebouw niet tevreden is over het binnenklimaat en de werking daarvan. Dit kan zijn tussen de huurder en verhuurder of tussen de eigenaar en zijn medewerkers met betrekking tot het binnenklimaat en het comfort.

Wij zijn niet alleen bekend met het ontwerpen van klimaatinstallaties maar ook hoe deze moet functioneren. Wij voeren onafhankelijke onderzoeken (second opinion)uit, onderbouwd naar het ontwerp of de werking van de installaties. Met metingen en controles, bijvoorbeeld vanaf het gebouwbeheersysteem (GBS), kunnen wij de werking van de klimaatinstallaties beoordelen. De instellingen van de Meet- en Regeltechniek maar ook hoe de warmteverdeling in het gebouw is, zijn daarbij een belangrijk onderdeel van het energie- of klimaatonderzoek.

Frisse Scholen

Vanuit de overheid is veel aandacht ontstaan en invulling gegeven aan het binnenklimaat van gebouwen. Een voorbeeld daarvan is de methodiek "Frisse Scholen" . De filosofie van "Frisse Scholen" sluit helemaal aan op waar wij voor staan: "Zorgen voor een goed binnenklimaat en comfort van gebouwen"

Aanbestedingen

Wij hebben ervaring in het begeleiden en geven advies met betrekking tot aanbestedingen. Regelmatig hebben wij voor diverse opdrachtgevers de technische knowhow aangeleverd in de beoordeling van de rapporten of de ontwerpen van de installateur of begeleiden u in het opstellen van de uitvraag van de bestekken of gunningsadviezen in bijvoorbeeld een Design en Build proces.

Opleidingen

KEI Advies bv ontwikkeld divers lesmateriaal voor de cursussen in de installatietechniek. Sinds kort introduceren wij samen met AvansPlus ook BIM (Bouw Informatie Model). In tegenstelling tot het traditionele ontwerp- en bouwproces wordt er tijdens het BIM-proces in één model (bestand) gewerkt. Aan dit bestand wordt alle data gekoppeld die nodig is voor het ontwerpen, bouwen en beheren van een bouwwerk. Dit model wordt gebruikt door alle partijen die betrokken zijn bij het te realiseren bouwwerk, zoals opdrachtgever, architect, adviseurs, aannemer en installateur. In samenwerking met Reed Business worden opleidingen Meet- en Regeltechniek gegeven.

Doordat wij zelf lesmateriaal ontwikkelen is het mogelijk een cursus naar uw wensen en op maat te maken. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Metingen en meetapparatuur

KEI Advies bv voert metingen uit ten behoeve van het binnenklimaat door middel van temperatuur, luchtvochtigheid, CO2- en warmtemetingen. Met dataloggers wordt bekeken wanneer de koude klachten, warmteklachten of ventilatieklachten optreden waarbij instellingen van de installaties goed en eenvoudig in een rapportage weergegeven kunnen worden. Uiteraard wordt deze rapportage voorzien van aanbevelingen voor verbeteringen.

Met een geavanceerde warmtecamera worden thermografische inspecties uitgevoerd. De werking van vloerverwarming, koudebruggen in constructies, lekkages e.d. worden hierdoor goed zichtbaar.
Voor zowel kantoorpanden als voor woningen verzorgen wij energielabels, EPA-U en EPA-W. binnenkort verzorgen wij ook de EPA-U Nieuwbouw labels voor de utiliteit.

Het is bij ons mogelijk om meetapparatuur zoals de temperatuur en dataloggers ten behoeve van het binnenklimaat te huren.

 • project 05
  Politiebureau Katwijk aan Zee
 • project 06
  Politiebureau Lisse
 • project 07
  Stadhuis raadzaal Zaandam
 • Topsporthal - Koog aan de Zaan
 • project 08
  Stadhuis binnenkant Zaandam

Ervaringen

 • Stadhuis Zaanstad, van John Bakkum, Hoofd Facilitaire Dienst, Gemeente Zaanstad

  Technische kennis gepaard aan een hoge mate van flexibiliteit heeft geleidt tot een perfecte samenwerking om te komen tot een goede inrichting en beheersing van technische installaties die in een gebouw van 22.000m2bvo aanwezig zijn zoals E&W, Beveiliging, Sprinkler, Blusgas etc. Deze goede samenwerking en het vertrouwen wat daaruit ontstaan is heeft vanuit het project "oplevering stadhuis" geleidt tot contractvorming voor advisering en ondersteuning van de facilitaire dienst.
 • Nationale Politie, Eenheid Den Haag, de heer R.D. Eilbracht Projectleider Huisvesting

  KEI-adviseurs is een prima partner in de samenwerking bij de uitvoering van diverse projecten, zoals bv renovatie of nieuwbouw. Zij hebben bewezen alle vakmanschap en kennis in huis te hebben om goede ontwerpen voor de technische installaties te maken welke voldoen aan de geldende voorschriften en regelgeving. Wij zijn altijd erg tevreden omtrent de kwaliteit en functionaliteit van de ontwerpen en kijken terug op de succesvolle met KEI-adviseur
 • Reed Business, Els van Driel, General Manager Docentenpool

  Mark is a fine teacher who is eager to perform in the best way possible for the participants to the training.
 • Marianne van Meel, projectleider opleidingen van AvansPlus te Breda

  Avans+ biedt praktijkgericht onderwijs aan; Mark heeft niet alleen in inhoudelijk technische kennis maar daarnaast heel veel praktijkervaring. Mark is dus in staat de lesstof op en interessante en praktijkgerichte wijze aan te bieden. Dit wordt door onze klanten goed gewaardeerd. Daarnaast komt hij zijn afspraken na en hij heeft een flexibele instelling, wat wij erg waarderen maar ook noodzakelijk achten. Mark, denkt constructief mee over de optimalisering van ons lesprogramma. De samenwerking met Mark Bakker ervaar ik dus als bijzonder plezierig.
 • Hollander Techniek, Herman Kolkman, manager bedrijfsbureau utiliteit

  Geleverd bestek Zwembad Zaangolf:
  “Het project starten wij met het toetsen van de ontvangen documenten; wij kijken naar de bouwtechniek, constructie en installatietechniek alsmede naar brandveiligheid en bouwfysica.
  Wij zien in dat de opdrachtgever met zijn adviseurs immers heel bewust bepaalde ontwerpkeuzes heeft gemaakt. Met u als opdrachtgever zijn opmerkingen kansen en risico’s al zo veel
  mogelijk besproken. Onze conclusie is dat er op dit moment een mooi, maakbaar en weloverwogen ontwerp op tafel ligt.”

KEI Advies bv

 • Klimaat Energie Installatie
  advies- en ingenieursbureau
  Robijnstraat 8a
  1812 RB Alkmaar
 • 06-46685557

Neem contact op

ISO 9001-2008 De Geschillencommissie  Komo Install  Bodem Energie  TVVL  Building Label  Duurzaam Bouwloket